Auditing

Auditing

Wilt u weten hoe het met de kwaliteit van de besluitvorming in uw organisatie is gesteld? Hoe uw medewerkers de besluitvorming ervaren? Of wat de resultaten zijn van het werken met de SKM? De sociocratische audit is een instrument waarmee gemeten kan worden in hoeverre de Sociocratische Kringorganisatie Methode functioneert binnen een organisatie.

Met onze audits geven wij u inzicht in het functioneren van de SKM in uw organisatie en of de gewenste doelen zijn bereikt. Wij beschikken over beproefde vragenlijsten en een auditmethodiek die glashelder duidelijk maakt hoe de besluitvorming in uw organisatie ervoor staat.

De uitkomsten van de audit kunnen dienen als richtlijnen voor een nieuwe fase van de ontwikkeling van alle betrokkenen in de organisatie.

De werkwijze van de organisatie wordt onderzocht en vergeleken met de eisen uit de betreffende sociocratische norm.

De doelgroep

De doelgroep voor de sociocratische audit is de organisatie die de Sociocratische Kringorganisatie Methode toepast en de mate van beheersing wil laten meten.

De meting kan uitgevoerd worden voor intern gebruik of voor certificatiedoeleinden.

De werkwijze bij de sociocratische audit

De sociocratische audit bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt een zogenaamde situatie-audit gehouden. Dit houdt in het kennismaken met de organisatie, gebouwen, installaties, werkplekken, etc.

Vervolgens is er een documenten-audit, waarin de structuur van de organisatie bestudeerd wordt. Gewoonlijk zullen dit de statuten en het organisatielogboek zijn.

Als laatste volgen de auditgesprekken. Hierbij worden aan de hand van vragenlijsten het sociocratisch functioneren bij de volgende onderwerpen gemeten:

 • statuten en reglementen
 • acties naar aanleiding van vorig audit rapport
 • logboek
 • beleidsplan
 • samenstelling kring
 • doelstelling kring
 • vergaderfrequentie
 • aanwezigheidspercentage
 • besluitvorming
 • veiligheid
 • structuur van de vergadering
 • scholing
 • dubbele koppeling
 • hulpkringen
 • procesbeheersing
 • taaktoedeling

De resultaten worden in een auditverslag vastgelegd.

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.