Samenwerkingsverband VSV

Slagvaardig samenwerken in het VSV

Als verloskundig samenwerkingsverband (VSV) staat u voor de uitdaging om met een groot aantal partners op één lijn te komen en concrete resultaten te boeken. Partners die in omvang, visie en werkwijze flink van elkaar kunnen verschillen. Wat veel spanning en gevoelens van onveiligheid op kan leveren.

Een oplossing wordt wel gezocht in een formele stem- of zetelverdeling en bindende raadpleging van de achterban. Het nemen van besluiten kan op die manier een moeizame aangelegenheid zijn. Betrokkenheid, motivatie en de onderlinge sfeer nemen af. De samenwerking stagneert, resultaten blijven uit.

De hamvraag is: hoe doe je recht aan zowel onderlinge verschillen, belangen en identiteiten als aan de behoefte om slagvaardig te blijven en samen concrete resultaten te boeken?

De sleutel lijkt te liggen in een structuur waarin de samenwerkende partijen gelijkwaardig zijn in de besluitvorming. Concreet betekent het dat zij vertegenwoordigers kiezen naar een overkoepelende besluitvormende vergadering die beleidsbesluiten neemt op basis van geen overwegend beargumenteerd bezwaar (consentbeginsel). Daardoor worden de verschillende perspectieven zo (intensief) op elkaar betrokken dat het leidt tot onverwachte oplossingen waar iedere samenwerkingspartner achter staat en mee uit de voeten kan. Hoe de vertegenwoordiging wordt samengesteld verschilt per VSV.

‘Je stemt niet meer tegen, maar geeft je argumenten waarom je moeite hebt met een besluit. Met een kleine aanpassing kom je er dan vaak al uit. Dan kun je de verschillen overbruggen, en vooruitgang boeken.’

Gynaecoloog Stef Kaandorp en voorzitter VSV Zaanstreek

‘Wil een VSV, een werkbaar geheel worden, dan moet je de machtsvraag in de samenwerking oplossen. De SKM is de vorm die daar bij uitstek bij past omdat die gynaecologen en verloskundigen gelijkwaardig in de besluitvorming maakt.’

Eric Hallensleben, gynaecoloog en voorzitter VSV In Zwang

De vertegenwoordigers in de besluitvormende vergadering worden mede gekozen door hun achterban, leggen daar regelmatig verantwoording aan af en de achterban kan hen ook bijsturen. Zo blijft ook de achterban verbonden en mee verantwoordelijk.

‘Er werd in het verleden eindeloos gepraat met de achterban. Nu tikken we besluiten af doordat de achterban mee de besluiten neemt.’

Nel Hagen, eerstelijns verloskundige bij VSV In Zwang

Ervaringen in Gouda, Zaanstreek , Utrecht en Rotterdam laten zien dat het echt werkt. De betrokkenheid van samenwerkingspartners en de kwaliteit van de besluiten nemen hierdoor toe. Concrete resultaten worden bereikt, waardoor de kwaliteit van zorg daadwerkelijk verbetert.

‘Ik dacht dat het een tijdverslindende toestand zou worden. Maar eerlijk gezegd vind ik het fantastisch werken. Met sociocratie neem je echt gedragen besluiten, en daar wijk je niet meer van af. ’

Marie-José Ribeiro Duarte van De Kraamvogel en vice-voorzitter VSV Zaanstreek.

Wij kunnen u helpen:

  • een slagvaardiger besluitvormingsstructuur te ontwikkelen
  • uw besluitvormende vergaderingen efficiënter te laten verlopen met meer resultaat
  • bestuursleden, eigen gespreksleiders en achterbanvertegenwoordigers toe te rusten met de kennis en vaardigheden voor slagvaardig en gelijkwaardig besluiten in het VSV.

‘Ik ben blij met de deskundige van het Sociocratisch Centrum die als onafhankelijk gespreksleider het vertrouwen van alle ketenpartners heeft.’

Lisette Walk, verloskundige

Als u kennis wilt maken met de sociocratische werkwijze en wat die te bieden heeft voor uw VSV, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op pvandermeche@sociocratie.nl.

Download onze productflyer.