Intervisie leidinggevenden sociocratie

Implementatie in de organisatie

Overweegt u om een sociocratische besluitvormingsstructuur aan uw organisatie(onderdeel) toe te voegen? Over de jaren heeft het Sociocratisch Centrum een uiterst succesvol implementatieproces ontwikkeld.

Samen met u vertalen wij dit naar een traject op maat voor uw organisatie. Tijdens de implementatie evalueren wij regelmatig met u de voortgang. Indien nodig passen we het traject aan. Zo blijft het maatwerk.

U kunt kiezen voor een volledig extern begeleide implementatie of een interne scholingsdeskundige opleiden die een deel ervan overneemt.

Het implementatieproces bestaat uit vier fasen.

  1. Kennismaking: sleutelpersonen leren de SKM kennen en beoordelen wat deze voor de organisatie kan verbeteren
  2. Invoering: in overleg met met u maken we een plan van aanpak en leren de uitgekozen organisatieonderdelen werken met de SKM
  3. Integratie: sleutelfuncties als gespreksleiders, leidinggevenden en afgevaardigden ontvangen extra scholing
  4. Borging en ontwikkeling: eventuele invoering van extra SKM-onderdelen zoals het sociocratisch functioneringsgesprek of het beloningsmodel, borging in de statuten van de organisatie en een plan voor om de ontwikkeling van de organisatie m.b.v. de SKM te borgen. Als input voor een dergelijk ontwikkelplan is een evaluatie van het (sociocratisch) functioneren van de organisatie zinvol. Met onze (zelf)audits krijgt u een helder beeld.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.