Sociocratische coöperatie

Samenwerken in sociocratische rechtspersonen

Bedrijven, buurtinitiatieven, samenwerkingsverbanden van professionals en ZZP’ers ontdekken de sociocratische methode steeds vaker als een goede manier om de onderlinge samenwerking te organiseren. Wanneer het tijd wordt voor een rechtspersoon neigt men vaak naar de coöperatie of vereniging als rechtsvorm omdat de voordelen daarvan bekend zijn.  Wat men vaak niet weet is dat met de sociocratische stichting meer voordelen kunnen worden bereikt.

De belangrijkste verschillen van een sociocratische stichting met een vereniging en coöperatie zitten in de plek waar besluiten worden genomen (onderling gekoppelde kringen) en de manier waarop besluiten worden genomen (op basis van consent). Zowel de structuur als de besluitvorming worden juridisch geborgd in de statuten. Het is een rechtspersoon die de gelijkwaardigheid van arbeid, kapitaal en eigendom borgt. En je kunt officieel vrijstelling krijgen van het instellen van een OR.

‘Ook al ben je het niet 100 procent met elkaar eens, toch kom je er samen uit.’

Wanneer je bedrijfsmatig gaat samenwerken kan je ook de sociocratische BV gebruiken, ook daarin wordt de gelijkwaardigheid van arbeid, kapitaal en eigendom geborgd. Bovendien kun je daarin ook wensen als employee ownership, een virtual equity model, steward ownership of purpose before profit vormgeven en officieel vrijstelling krijgen van het instellen van een OR.

TSG NL (Sociocratisch Centrum) is gespecialiseerd in het juridisch borgen van een optimale bestuurbaarheid door gelijkwaardigheid in rechtspersonen.  Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden bij het kiezen, introduceren en juridisch borgen van een voor hen passende sociocratische rechtsvorm. Onze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Kennismakingsbijeenkomst voor het inventariseren van de wensen t.a.v. de rechtspersoon (wat moet-ie kunnen) en vinden van de passende sociocratische rechtsvorm;
  • Begeleiding bij het organiseren van de besluitvorming rond de juridische borging;
  • Opstellen en laten passeren bij notaris van de statuten van de sociocratische rechtspersoon.

Meer weten?

Bel of mail ons voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek: Jayne Slot – tel: 06-543 554 68 – jslot@sociocratie.nl