Implementatie sociocratie in organisatie

Vrijstelling OR

Heeft u een sociocratische besluitvormingsstructuur geïmplementeerd en wilt u vrijstelling van het instellen van een Ondernemingsraad?

De SKM is een erkend alternatief voor een ondernemingsraad. Verschillende organisaties hebben sinds 1970 ontheffing gekregen van het instellen van een OR. De Sociaal-Economische Raad, die de SKM heeft erkend als alternatief, verleent deze vrijstelling.De voordelen van de sociocratische medezeggenschapsvorm.

• De gemeenschappelijke doelstelling, ofwel de ruilrelatie met de klant, staat centraal. Niet de tegenstelling werkgever-werknemer
• Medezeggenschap omvat alle onderwerpen die voor de bedrijfsvoering relevant zijn
• Alle medewerkers doen mee. Dat vergroot de betrokkenheid en er is geen achterbanproblematiek
• Medezeggenschap heeft een plek op elk organisatieniveau. Problemen worden daar opgelost waar ze spelen en waar de relevante informatie aanwezig is. Het afschuiven van problemen naar boven stopt
• Alle medewerkers besluiten direct of indirect mee en voelen zich daarom sterk medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van besluiten.
• U kunt deze aan elke organisatie toevoegen. Grootte, profit- of non-profit of sector: het maakt niet uit
• Medezeggenschap is geïntegreerd in de ‘gewone’ besluitvormingsstructuur

Wij helpen u met de aanvraag voor ontheffing bij de Sociaal-Economische Raad. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is de juridische borging. Ook kan het zijn dat de SER vraagt om een sociocratische accountantsverklaring. Beide kunnen wij voor u verzorgen.

Behoefte aan meer informatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met onze adviseurs!

‘De SKM inspraakstructuur leek uitstekend bij ons aan te sluiten. We zijn nu enkele jaren verder en boven verwachting tevreden!!!! Onze medewerkers hebben nadrukkelijk de wens uitgesproken om vooral deze inspraakstructuur te handhaven.’

Monique Wösten, directeur-bestuurder na- en tussenschoolse opvang

‘Werken met afgevaardigden in de ‘hogere’ kringen leidt tot transparantie en een goede motivering van beleidsvoorstellen.’

Bram van de Langenberg, directeur thuiszorgorganisatie

‘Medewerkers zijn alerter op het reilen en zeilen van het bedrijf en voelen zich vrij om verbetervoorstellen in te brengen. Zij weten dat er naar hen wordt geluisterd.’

Angelique Kersten, personeelsfunctionaris na- en tussenschoolse opvang

‘Spanningen worden minder en komen op tafel. Zaken die niet volledig zijn georganiseerd worden duidelijk en kunnen direct verbeterd worden.’

Kees Hagenaar, bedrijfsleider dierenlaboratorium

‘Doordat alle aanwezigen individueel hun consent geven, kunnen medewerkers zich niet aan de besluitvorming onttrekken.’

Bram van de Langenberg, directeur thuiszorgorganisatie

Het hebben van vrijstelling is geen voorwaarde om met de SKM als medezeggenschapsinstrument te kunnen werken.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.