Intervisie leidinggevenden sociocratie

Begeleide intervisie voor gespreksleiders

Wil je je na je eerste training blijven ontwikkelen als sociocratisch gespreksleider? En eventueel ook toewerken naar certificering in die rol? Dan kan je deelnemen aan onze begeleide intervisiebijeenkomsten voor gespreksleiders.

Voor wie?

Voor gespreksleiders, voorzitters, leidinggevenden en projectmanagers die regelmatig op sociocratische wijze vergaderingen begeleiden en hun vaardigheden in deze rol verder willen ontwikkelen.

Waarom?

De sociocratische spelregels lijken misschien eenvoudig. Ze als groep en als gespreksleider in de praktijk toepassen is een stuk lastiger. Hoe creëer je een uitnodigende sfeer? Hoe zorg je dat een groep – ook als het spannend wordt – tot een besluit komt? Hoe strikt hanteer je de rondes? Hoe rem je een ‘veel-prater’ en hoe stimuleer je een meer timide deelnemer? Hoe ga je om met je eigen spanning? Je leert dit vooral – met vallen en opstaan – door ervaringen in je eigen praktijk. En dan is soms een beetje hulp van anderen best welkom. Begeleide intervisie met andere gespreksleiders biedt je een inspirerende omgeving voor het delen van ervaringen, reflectie, feedback, bespreken van vragen en dilemma’s en het uitwisselen van tips.

Wat houdt het in?

Tijdens de intervisie bijeenkomsten werken we in een kleine groep (maximaal zes deelnemers), onder begeleiding van een gecertificeerd sociocratische gespreksleider/trainer, aan het ontwikkelen van ieders vaardigheden als gespreksleider/voorzitter. Een bijeenkomst duurt drie uur. Een begeleide intervisiegroep komt in ieder geval elk kwartaal bij elkaar. Je kan er met je eigen vragen terecht en je leert van de ervaringen van anderen. Als groep kunnen we ook specifieke onderwerpen agenderen zoals verkiezingen of functioneringsgesprekken. Bij meer vraag worden meer groepen georganiseerd.

Het is ook mogelijk om vanuit de intervisiegroep toe te werken naar certificering als gespreksleider. Dat geeft je een erkenning en kwaliteitsstempel in deze rol. Meer informatie over certificering vind je hier.

Is voorkennis nodig?

Ja. We verwachten dat deelnemers aan de intervisie de training ‘Sociocratisch leiden van vergaderingen’ of een basiscursus ‘Werken in een Kring’ hebben gevolgd of dat zij vergelijkbare kennis / ervaring hebben opgedaan in hun eigen organisatie. Deelnemers van de training Sociocratisch leiden van vergaderingen wordt aangeraden om in ieder geval aan één of twee intervisiebijeenkomsten deel te nemen en kunnen na deze bijeenkomsten instromen in een groep of een nieuwe groep starten.

Individuele coaching

Soms heb je de behoefte om even te sparren in voorbereiding op een belangrijke bijeenkomst of vergadering. Dat er iemand tijdens de vergadering meekijkt en kan ondersteunen. Of wil je een bijeenkomst achteraf evalueren. Voor dat soort gevallen bieden wij ook individuele coaching.

Kosten en data

De kosten om deel te nemen aan een losse intervisie bedragen €200,- per bijeenkomst per deelnemer. Vanaf 2021 bieden wij de mogelijkheid aan 5 intervisiebijeenkomsten tegen een gereduceerd tarief van €750,- deel te nemen in een periode van 18 maanden.

De bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in aanmerking komt voor vrijstelling van btw.

De data in 2021 zijn op de volgende woensdagochtenden 31 maart, 5 mei, 30 juni, 15 september en 24 november, de bijeenkomsten vinden plaats in Rotterdam of online zolang dat nodig of gewenst is. Individuele coaching wordt apart in rekening gebracht.

‘Die intervisiebijeenkomsten heb ik ervaren als een waardevol deel van de cursus. Je hebt je verse kennis in je eigen situatie toegepast, en daar heb je vragen over. Het is heel belangrijk dat je die vragen kunt stellen en er goede antwoorden op krijgt. Daarna ga je met meer zelfvertrouwen terug naar je eigen omgeving.’ (Jette Schneider, initiatiefneemster van TimeWindow)