Covid-19 maatregelen in het SCN

Naar aanleiding van de nieuwe regels van het RIVM, hebben we besloten om alle cursusbijeenkomsten tot en met tenminste 2 maart 2021 online te laten plaatsvinden.

Hoewel het strikt genomen is toegestaan om in kleine groepen fysiek bij elkaar te komen, geven we met dit besluit gehoor aan de oproep van het kabinet om het aantal contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. We willen hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om het virus terug te dringen.

We hebben onze programma’s aangepast aan de mogelijkheden van online leren. Hierdoor kunnen we in online bijeenkomsten via verschillende tools en interactieve werkvormen dezelfde kwaliteit leveren als op locatie.