Intervisie leidinggevenden sociocratie

Intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden

Bent u leidinggevende in een sociocratisch functionerende organisatie? Neem direct deel aan onze intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die werken in een sociocratische kringorganisatie en die willen leren hoe zij deze optimaal kunnen gebruiken om organisatiedoelen sneller te realiseren.

Waarom?

De SKM geeft leidinggevenden het instrument in handen om medeverantwoordelijkheid en daadwerkelijke betrokkenheid van medewerkers te organiseren. Daarnaast kun je er kringprocessen mee ontwerpen waardoor de organisatie of het team slagvaardig omgaat met verandering.
Echter, werken met de SKM stelt leidinggevenden voor de uitdaging om leiding te blijven geven aan de uitvoering en zich tegelijkertijd gelijkwaardig en corrigeerbaar op te stellen in de kring. De leidinggevende die dat spanningsveld goed leert hanteren kan profiteren van de synergie tussen lijn- en kringorganisatie: snel en slagvaardig handelen in de uitvoering gebaseerd op creatieve en gedragen besluitvorming in de beleidsvorming.

Wat houdt het in?

Tijdens de intervisie leren de deelnemers onder begeleiding van een ervaren sociocratisch organisatiedeskundige hoe zij hun effectiviteit als leidinggevende kunnen versterken met hulp van de SKM. De bijeenkomsten bestaan uit een cursusprogramma met onderwerpen die de begeleider inbrengt en ruimte voor het bespreken van eigen cases en uitwisselen van tips en ervaringen.

Onderwerpen die aanbod komen zijn:
• genereren en reguleren van spanning
• creëren van een basis van veiligheid
• ontwerpen en organiseren van kringprocessen
• sociocratische functioneringsgesprekken

Is voorkennis nodig?

Van de deelnemers verwachten wij dat ze een basiscursus Werken in een Kring hebben gevolgd of daaraan gelijke kennis hebben opgedaan in de eigen organisatie.

Kosten en data?

De intervisie bestaat uit drie bijeenkomsten van 15.30 tot 18.30u. De kosten bedragen Euro 650,- (incl. handleiding).

De bedragen zijn exclusief btw. Indien uw organisatie vrijgesteld is van btw, dan kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

Als u belangstelling hebt stuur dan svp een mail naar info@sociocratie.nl of bel met Jayne Slot  (06 543 554 68) of Pieter van der Meché (06 53 38 26 49).