Netwerk sociocratie

Netwerk

Heeft u geen sociocratische werk- of leefplek en zoekt u een plek om met de methode te oefenen? Of zoekt u gelijkgestemden in uw branche of functie?

U vindt ze heel gemakkelijk in het Nederlands Netwerk van Kringen. Deze kringen zitten verspreid over Nederland en tellen meer dan honderd leden. U kunt er ervaringen uitwisselen en oefenen met de SKM. Uiteraard in een sociocratische context: in een kring dus, die deel is van een grotere kringstructuur.

U kunt in deze kringen terecht met vragen uit uw eigen praktijk. Ze worden beantwoord vanuit SKM-perspectief. U kunt ook oefenen met functies als (sociocratisch) gespreksleider en afgevaardigde. Alle kringen worden begeleid door een (gecertificeerd) sociocratisch deskundige van het SCN.

Netwerkkringen

Elke netwerkkring formuleert haar eigen doelstelling. Sociocratie is altijd de kern van deze doelstelling. Vanuit sociocratisch perspectief wordt gekeken naar aspecten van samenleven en –werken. De ervaring van kringleden vormt de basis.

Een netwerkkring ontwikkelt een eigen identiteit door keuzes over de samenstelling of het onderzoeken van een specifiek gebied.

Deelnemers

Een netwerkkring bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en met verschillende niveaus in sociocratische kennis en vaardigheden. De leidinggevende van de netwerkkring is een deskundige. Dit is bij voorkeur een gecertificeerd scholingsdeskundige of iemand zijn met voldoende kennis ervaring met de SKM. De leidinggevende zorgt voor de sociocratische kwaliteit van de bijeenkomst.

Werkwijze

Elke netwerkkring bepaalt haar eigen werkwijze. Meestal wordt een door een van de kringleden ingebracht onderwerp besproken vanuit een sociocratische visie. Het uitnodigen van gastsprekers behoort tot de mogelijkheden. Een kring komt tenminste zes maal per jaar bijeen. Een bijeenkomst duurt circa twee uur.

De voorwaarden voor deelname zijn:
• interesse in de sociocratische kringorganisatie methode
• aanwezigheid bij de kringbijeenkomsten van minimaal 60%

Netwerkkringen hebben hun eigen voorwaarden voor deelname (zie de pagina van elke kring).

De kosten voor deelname variëren per netwerkkring. Meer informatie vindt u bij de verschillende kringen.

Aanmelding

Aanmelding voor een netwerkkring kan via de mail naar info@sociocratie.nl of kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel 010-4523289. Uw aanmelding wordt doorgegeven aan de betreffende kring en de leidinggevende van de kring neemt contact met u op.