Netwerkingkring Amsterdam

Netwerkkring Amsterdam

Acht keer per jaar komt de kring Amsterdam ‘s avonds bij elkaar om te werken aan gemeenschappelijke projecten of elkaar steun of advies te geven bij eigen projecten.

  • Ontdek hoe je sociocratische principes kunt gebruiken in je eigen leven
  • Ontvang informatie uit de eerste hand over ontwikkelingen op sociocratisch gebied
  • Ervaar hoe het is om te functioneren in een sociocratische kring
  • Leer door een sociocratische bril naar actuele ontwikkelingen te kijken

De kring bestaat uit mensen uit diverse beroepsgroepen en verschillende niveaus in sociocratische kennis en vaardigheden. Want hen bindt is hun belangstelling voor de SKM. Begeleider en tevens leidinggevende van de Kring Amsterdam is Pieter van der Meché, gecertificeerd sociocratisch trainer/adviseur.

Werkwijze

Op elke bijeenkomst wordt door één van de kringleden een onderwerp ingebracht, dat vervolgens gezamenlijk wordt besproken vanuit een sociocratische visie. Op het moment wordt aan de volgende onderwerpen gewerkt:

  • Het creëren van meer betrokkenheid van leden bij een roeivereniging
  • Clientenparticipatie
  • Meer betrokkenheid en slimmer organiseren in IT projecten

Voorwaarden

  • interesse in de sociocratische methode;
  • aanwezigheid bij de kringbijeenkomsten van minimaal 60%;
  • een aspirant-kringlid komt drie bijeenkomsten ter kennismaking, daarna verlenen het aspirant-kringlid en de kring consent over deelname.

Kosten

Om zoveel mogelijk mensen deel te kunnen laten nemen hanteren we verschillende tarieven, passend bij ieders financiële mogelijkheden. Per persoon per jaar: op persoonlijke titel € 240,- ; ZZP-ers € 299,- ; Organisaties € 345,- (btw-0 tarief).

Opgave voor deelname

Voor opgave voor de netwerkkring kunt u contact opnemen met Pieter van der Meché, pvandermeche@sociocratie.nl – tel: 06-533 826 49.