Netwerkingkring Amsterdam

Netwerkkring Zwolle e.o.

Doel
De leerkring is bedoeld voor mensen die werken voor of in organisaties (in de brede zin van het woord) en die dat op een ‘nieuwe’, gelijkwaardige manier willen doen. In de leerkring kunnen zij sociocratie ervaren en hun kennis van sociocratie verdiepen. Daarnaast is de kring bedoeld als een intervisiegroep, waarbij deelnemers ervaringen uit eigen praktijk kunnen inbrengen en bespreken.

De kring komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen.

Organisatie
De kring bestaat uit mensen vanuit verschillende branches en professies en met verschillende niveaus van sociocratische kennis en vaardigheden. Wat hen bindt is is hun belangstelling voor SKM.
Begeleider en tevens leidinggevende van deze leerkring is Agnes Goldenbeld. Zij is bezig met een certificeringstraject tot sociocratisch organisatiedeskundige. Gedurende dit traject werkt zij onder supervisie van een gecertificeerd deskundige van het Sociocratisch Centrum Nederland.

Werkwijze
Deze leerkring is nog relatief nieuw. Na een drietal kennismakingsbijeenkomsten wordt in mei 2015 voor het eerst gestart in de nieuwe samenstelling. De werkwijze van deze kring zal al doende worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deelnemers leerervaringen en -vragen uit hun eigen praktijk inbrengen. Daarnaast wordt theorie en scholing over SKM gegeven.

Voorwaarde voor deelname
• Interesse in de sociocratische methode
• Bereidheid om overlap met eigen ervaringen te maken
• Een aspirant kringlid neemt twee keer deel aan de kring ter kennismaking. Daarna verlenen het aspirant kringlid en de kring consent over deelname.

Kosten
Deelname aan de kring kost 125 euro per jaar, exclusief 21% BTW.

Opgave
Wanneer u belangstelling heeft voor deelname aan deze kring kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor info@sociocratie.nl, of tel. 010-45 23 289.