Gerard Endenburg

Gerard Endenburg

Ontstaansgeschiedenis

Prof.dr.ing. Gerard Endenburg (1933) ontwikkelde de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM).
Hij paste deze voor het eerst toe, begin jaren zeventig, in het elektrotechnische bedrijf waaraan hij leiding gaf.

Met de SKM bouwde hij voort op de ideeën van Kees Boeke, een Nederlands opvoedkundige en pacifist. Deze zag Sociocratie als een manier om de gelijkwaardigheidbeginselen van de Quakers ook in niet-religieuze organisaties toe te passen. Waaronder de door hem opgerichte Werkplaats Kindergemeenschap waar Gerard Endenburg gedurende de tweede wereldoorlog naar school ging.

Daar ervoer hij hoe gelijkwaardigheid in de besluitvorming onder meer een hoge betrokkenheid en sterk gevoelde mede-verantwoordelijkheid van leerlingen voortbracht.

Cybernetica

Na zijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur combineerde hij inzichten uit de cybernetica met de ideeën van Kees Boeke tot de Sociocratische Kringorganisatiemethode. Hij werkte korte tijd voor Philips voor hij de uitdaging van zijn vader aannam om een klein, verlieslijdend bedrijf te gaan leiden, dat deze had gekocht. In minder dan een jaar tijd maakte hij dit bedrijf winstgevend en liet het samengaan met het bedrijf van zijn vader. Toen deze eind jaren zestig met pensioen ging, kreeg Gerard de leiding over Endenburg Elektrotechniek met het mandaat om het niet alleen als winstgevende onderneming te leiden, maar ook als een praktijklaboratorium voor het testen van vernieuwende ideeën over leiderschap en zeggenschap. De SKM is een product van de daar opgedane ervaringen.

De erkenning van de SKM door de vakbonden en de ontwikkeling van ‘sociocratische statuten’ resulteerde in vrijstelling van de Ondernemingsraad voor Endenburg Elektrotechniek, door de Sociaal Economische Raad.

Implementatie groeit

Sinds de eerste implementatie eind jaren zestig is de belangstelling voor de SKM groeiende. Die leidde in 1978 tot de oprichting van het Sociocratisch Centrum. Het Centrum legde zich toe op het begeleiden van organisatie bij implementatie van de SKM en het opleiden van leidinggevenden, trainers en adviseurs in het werken met deze methode. Daarvoor zijn in de loop der tijd steeds effectievere programma’s ontwikkeld.

Ook de ontwikkeling van de SKM ging door met onder meer de toevoeging van het sociocratische functioneringsgesprek en het beloningsmodel.

Door de groei van het aantal implementaties en het aantal sociocratische deskundigen ontstond een vraag naar borging van de kwaliteit. Het leidde tot het ontwikkelen van sociocratische normen en een certificeringstraject.

De SKM trekt ook veel belangstelling buiten Nederland. In 2014 is daarom The Sociocracy Group opgericht waarin sociocratische trainers en adviseurs wereldwijd samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de SKM, opleiding van deskundigen en ondersteuning van organisaties bij de implementatie.

Sociocratisch Centrum

Het Sociocratisch Centrum Nederland is opgericht door prof.dr.ing. Gerard Endenburg, grondlegger van de SKM. Sinds 1978 begeleidt het Centrum leidinggevenden, adviseurs en organisaties bij de toepassing van de SKM. Het Centrum is het eerste en oudste trainings- en adviesbureau op SKM-gebied.

Sinds de jaren negentig leidt het Centrum ook adviseurs en trainers van buiten op tot gecertificeerde sociocratisch deskundigen. Met enkelen van hen is in 2013 The Sociocracy Group gestart, een wereldwijd werkende advies- en trainingsorganisatie. De organisatie kent een franchiseconstructie (sociocratisch georganiseerd natuurlijk) voor gecertificeerde sociocratische adviseurs. Jaarlijks treden er nieuwe franchisenemers toe uit verschillende landen.