Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online Sociocratisch Centrum Nederland branded diensten die vallen onder Sociocratisch Centrum Nederland en voorzien zijn van het Sociocratisch Centrum Nederland logo. Uitgezonderd zijn de diensten waarbij naar een specifieke op die dienst van toepassing zijnde privacyverklaring wordt verwezen.

Sociocratisch Centrum Nederland streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

Ons doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

1.  Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam

Achternaam

Bedrijfsnaam

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Locatiegegevens

Bankgegevens

En overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om een dienst of product bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
Wanneer doen wij dit?
1 Het belangrijkste is dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Hiervoor hebben we in eerste instantie uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken, Als u bij ons een product of dienst afneemt.
2 Wij houden u met uw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom andersoortige producten en diensten van Sociocratisch Centrum Nederland of andere derde partijen. Daarnaast brengen wij u periodiek op de hoogte van eigen soortgelijke producten en diensten. Uiteraard alleen als u hiervoor niet uitgeschreven bent. Alleen met uw toestemming of als u hiervoor nog niet bent afgemeld.
3 We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren. Als u bij ons een product of dienst afneemt. Wij doen dit op basis van gerechtvaardigd belang.
4 Wij proberen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op te sporen. In bepaalde gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens voor controle op het productieproces en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude. Indien het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
5 Als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig. Als er specifieke vragen of klachten zijn.
6 Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van tevoren om uw toestemming. Alleen met uw toestemming.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante producten of diensten van Sociocratisch Centrum Nederland.

Wij kunnen u relevante informatie sturen over eigen gelijksoortige producten en/of diensten, tenzij u heeft aangegeven deze informatie liever niet te willen ontvangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het toesturen van interessante informatie over andersoortige producten of diensten van Sociocratisch Centrum Nederland die voor u interessant kunnen zijn. Uiteraard pas nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

U kunt zich altijd afmelden. Wij bieden u de mogelijkheid om u voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer u wilt. Bij mailings kunt u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.

4. Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze website en het doen van interessante aanbiedingen.

Wij willen u graag diensten aanbieden die voor u interessant, relevant, op maat en gebruiksvriendelijk zijn.

Wij willen u graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te sturen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke voorkeuren om voor u relevante inhoud op de website te presenteren.

Profiteer van persoonlijke aanbiedingen. Wij zijn continu bezig onze diensten te verbeteren om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Of het nu om het bijwonen van een seminar of als u meer informatie over een dienst nodig heeft. Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren en wensen, en daar willen wij zoveel mogelijk tegemoet aan komen. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en voor u relevante aanbiedingen of suggesties te kunnen doen slaan wij bepaalde voorkeuren van u op. Als u bijvoorbeeld al in het verleden een publicatie heeft gedownload, dan kan het zijn dat wij u in de toekomst een suggestie doen voor een nieuwe publicatie.

De factoren die meespelen in het verzenden van persoonlijke aanbiedingen zijn bijvoorbeeld:

Eerder bekeken categorie producten of diensten tijdens uw bezoek;

Uw woonplaats (bijvoorbeeld voor lokale aanbiedingen);

Uw koop/download historie.

Wij maken de inhoud van onze website zo relevant mogelijk voor u. Als u een website bezoekt is het fijn om direct de voor u relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee. Op basis van de eerdergenoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op uw voorkeuren aan te passen.

Om onze services te verbeteren verwerken wij uw persoonsgegevens binnen geheel Sociocratisch Centrum Nederland. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere download suggesties.

5. Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde product of dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voor komen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen.

De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde product of dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Ondersteunende externe diensten. Bij het leveren van een dienst maken wij soms gebruik van externe partijen die ons hiermee ondersteunen. Denk hierbij aan de financiële afhandeling van de betalingen; hiervoor gebruiken wij een betaalprovider. Wij maken met deze partijen duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen in de volgende categorieën:

Betaalproviders;

Hostingproviders;

Externe dienstverleners;

Data bewerkingspartijen.

6. Sociocratisch Centrum Nederland maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sociocratisch Centrum Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Sociocratisch Centrum Nederland hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘bewerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

9. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Wilt u graag weten welke rechten u heeft op grond van de privacywetgeving?

Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.

Wilt u bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens Sociocratisch Centrum Nederland van u verwerkt of welke rechten u heeft ten aanzien van corrigeren, blokkeren en/of verwijderen? Neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens of ons contactformulier.

Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of ons contactformulier.

Wij hebben onze privacyverklaring op 24-05-2018 het laatst gewijzigd. Vanzelfsprekend brengen wij u ook op de hoogte van mogelijke wijzigingen.

Sociocratisch Centrum Nederland
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB  Rotterdam
010 – 452 32 89
info@sociocratie.nl