Productiever vergaderen

Uit onderzoek en jarenlange ervaring blijkt dat vergaderen met hulp van de SKM leidt tot:

  • daadwerkelijk commitment aan de genomen besluiten bij alle betrokkenen
  • heldere, concrete en kwalitatief hoogwaardige besluiten
  • efficiënter vergaderen, tot wel 50 procent tijdwinst

Met de SKM kunt u op een uiterst efficiënte manier naar besluiten leiden waar alle betrokkenen achter staan, ook als het spannend wordt.

Zo veel tijd besparen is mogelijk door het beter onderscheiden van zaken die samen moeten worden besloten (beleid) en zaken die betrokkenen zelfstandig kunnen beslissen (uitvoering). Zonder SKM gaat vaak veel vergadertijd verloren aan uitvoeringsonderwerpen.

De verbeterde kwaliteit en acceptatie van besluiten komt door de SKM-agendastructuur en het consentbeginsel van geen overwegend beargumenteerd bezwaar. De wetenschap dat het beleidsbesluit wordt genomen met het consent van alle betrokkenen, maakt dat elke deelnemer zich medeverantwoordelijk voelt voor de totstandkoming van het besluit. Deelnemers gaan hun mening of informatie openlijker delen, ze luisteren beter naar elkaar en krijgen meer begrip voor andere gezichtspunten. Ze passen hun mening sneller aan op basis van nieuwe informatie en gaan eerder en creatiever op zoek naar oplossingen om tot een besluit te komen.

 
‘Van onze sociocratisch georganiseerde heidagen worden we vrolijk. We zijn ongelooflijk slagvaardig en nemen goede besluiten. Je krijgt het gevoel van: zó, wij zijn een geoliede machine, zeg!’
Eric Hallensleben, gynaecoloog

‘Je creëert meer discussie en betrokkenheid bij de besluitvorming, waardoor medewerkers zich in hogere mate medeverantwoordelijk voelen.’
Bert Lambeck, schooldirecteur

‘De productiviteit in vergaderingen stijgt. Medewerkers worden op scherp gezet: tijdens vergaderingen achteroverleunen is er niet meer bij.’
Bert Lambeck, schooldirecteur

‘Men ervaart in de overleggen heel veel rust, duidelijkheid, openheid, veiligheid, transparantie, betere voorbereiding vergaderpunten, minder verrassingen tijdens vergaderingen, betere structuur in het overleg, betere gespreksleiding.’
Monique Wösten, directeur-bestuurder na- en tussenschoolse opvang

‘Vergaderen volgens de SKM geeft iedereen de rust om naar vragen van anderen te luisteren, dingen los te laten zonder dat je mening op het spel staat.’
Gert Hans Berghuis, directeur ontwerpbureau

‘Er wordt beduidend helderder en beknopter vergaderd.’
Robin Everding, leerkracht