Kwaliteit vergadering - Sociocratie.nl

Rate Your Meeting

Wilt u samen met collega’s de kwaliteit van uw vergaderingen verbeteren? Met RateYourMeeting weet u snel hoe mensen de kwaliteit ervaren en neemt u gedragen besluiten over hoe u die kunt verbeteren.

Het gebeurt zelden dat je allemaal dezelfde verwachtingen hebt van een vergadering. De ene collega wil snel knopen doorhakken, de ander onderzoekt het liefst eerst uitgebreid alle mogelijkheden, de volgende wil alle betrokkenen raadplegen. Met andere verwachtingen beleef je de uitkomst van zo’n vergadering ook anders. Wat de één gedegen vindt, is voor de ander één frustrerende pot met stroop. Daarom is het belangrijk ervaringen en behoeften met elkaar uit te wisselen.

Met RateYourMeeting kunt u dat gesprek makkelijk op gang brengen. In een korte online enquête geven deelnemers aan hoe ze de vergaderingen nu ervaren en hoe ze het liever zouden zien. Uitgangspunt zijn deze criteria en randvoorwaarden voor effectieve vergaderingen. U kunt de criteria/vragenlijst aanpassen om aan te sluiten bij uw eigen situatie.

Bij het bespreken van de resultaten van de enquête schuiven we graag bij u aan. Tijdens een bijeenkomst neemt u die met elkaar onder de loep, en gaat er dieper op in. Wij begeleiden dit gesprek en delen onze expertise en ervaring met effectief vergaderen. Plus: we helpen u meteen om samen een besluit te nemen over concrete verbeteracties, zodat ook uw vergaderingen effectiever worden.

‘Door RateYourMeeting hebben we beter inzicht in patronen binnen ons teamoverleg. Dankzij de praktische tools die we kregen, kunnen we die ook veranderen.’

Teamleider Fontys Hogescholen

‘Er is ons een spiegel voorgehouden. Dat heeft nieuwe inzichten opgeleverd, niet altijd prettig, maar wel nuttig! We hebben nu met elkaar concrete verbetermaatregelen vastgesteld’.

Adviseur Fontys Hogescholen

Ook een quickscan van uw vergadering maken?

Neem voor meer informatie of een prijsopgave contact op met pvandermeche@sociocratie.nl of via ons contactformulier.