Resultaten en praktijkervaringen

De SKM wordt sinds eind jaren zeventig door een groeiend aantal organisaties toegepast. In een recente enquête van de Sociaal Economische Raad, onder vijf organisaties, blijkt dat werken met SKM oplevert:

  • Betere besluiten;
  • Een hogere betrokkenheid van medewerkers, evenals een sterker gevoelde medeverantwoordelijkheid voor realisatie van de organisatiedoelstellingen;
  • Effectievere en efficiëntere vergaderingen;
  • Een betere samenwerking tussen afdelingen, teams en organisatielagen.

Onder de verschillende menuknoppen treft u resultaten en praktijksituaties aan in verschillende gebieden.