De Doorzetters, Amsterdam

De Doorzetters begonnen zo’n tien jaar geleden, toen men nog niet samen woonde, te oefenen met de SKM, met ondersteuning van het Sociocratisch Centrum. Dat leverde behalve ervaring met consent ook direct de ingrediënten voor het Huishoudelijk Reglement, dat aan de basis ligt van het functioneren van de woongroep.

Elke acht weken bij elkaar komen

Margot Kaldenbach

Margot Kaldenbach

De woongroep voor 55-plussers ging in 2008 van start en telt elf leden. Men vergadert als kring eens in de zes tot acht weken onder leiding van een van de drie gespreksleiders die een cursus daarvoor hebben gevolgd bij het SCN. Margot Kaldenbach is een van hen.

‘Door consent ontstaat meer draagvlak voor besluiten’

‘We hebben werkgroepen voor werving, beheer, bestuur, activiteiten en intervisie. In die laatste geven de gespreksleiders elkaar regelmatig feedback en ondersteuning. Besluiten nemen we sociocratisch en de samenstelling van de groepen rouleert na drie jaar.’

Aspirant-leden doen het consentspel

De SKM werd in het begin bij veel agendapunten weleens als tijdrovend ervaren, herinnert Kaldenbach zich. ‘Maar inmiddels is men ermee vertrouwd, want er ontstaat gewoon meer draagvlak en duidelijkheid voor besluiten. Als de emoties hoog oplopen, lassen we een time-out in. Dat bevalt heel goed.’ Aspirant-leden maken aan de hand van het consentspel kennis met de SKM. Kaldenbach: ‘Dan weten ze meteen hoe we werken.’ Tip: Neem de tijd om met consent te besluiten. De tijd die je daar in investeert, verdien je dubbel en dwars terug, doordat er veel minder gedoe is over die besluiten in de uitvoering. Investeer in de scholing van de gespreksleider, die hierin een cruciale rol vervult. Investeer ook in scholing voor nieuwkomers, die het consentbeginsel misschien nog niet kennen.