Hier leer je verantwoordelijkheid nemen, De School in Zandvoort

Zandvoort baadt in de zon als we op 16 mei even voor half tien aankomen bij De School, gelegen aan de rand van de duinen. Met een ouder die haar kind komt brengen lopen we naar binnen de lichte hal en gang in met aan weerszijden grote ruimten waar kinderen in een kring zitten. In een hoek zijn twee jongens met grote houten blokken bezig iets te bouwen. Opvallend is dat geen van de leerlingen zich aan ons stoort als we even later, in afwachting van nog een aantal bezoekers, een rondleiding krijgen: ze werken gewoon door.

De School is zes jaar geleden opgericht door Marjolein Ploegman. De School is een reguliere basisschool met 81 leerlingen, heeft van de overheid intussen een definitieve status gekregen, is vijftig weken per jaar hele dagen open. Op de vraag hoe dat dan gaat met vakanties van leerkrachten antwoordt Marjolein dat dat net zo gaat als in een bedrijf. Dat spreekt je met elkaar af. Kinderen kunnen ’s morgens tussen acht en tien uur binnenkomen. Als het later wordt krijgen ze geen straf, maar kunnen ze tussen twaalf en twee weer binnenlopen. Dit soort afspraken worden samen met ouders, leerkrachten en leerlingen gemaakt, om te zorgen dat kinderen rustig kunnen werken.

Combi onderwijs en opvang

Om maatwerk te kunnen leveren, zocht Ploegman naar een manier om meer tijd voor onderwijs te creëren. Daarvoor zijn onderwijs en opvang samengevoegd. Ploegman vertelt haar gehoor hoe slim ze omgaat met de verschillende regelgeving omtrent begeleiding bij onderwijs (één leerkracht op meer dan dertig leerlingen) en dagopvang (één begeleider op tien kinderen). Daardoor is het aanbod aan onderwijstijd veel meer dan het minimaal aantal vereiste uren.

Thema’s

Het onderwijs wordt georganiseerd in vijf thema’s, elk van tien weken. Elke tien weken staat er een thema centraal en worden alle onderdelen in dat kader georganiseerd. In de Ouderkringen kunnen ouders meedenken en creatieve ideeën aanreiken of hun netwerk beschikbaar stellen. Ploegman geeft aan dat alleen met de SKM De School op deze manier kan werken en tekent de kringorganisatie. Een voor de leerlingen, een voor de leerkrachten en een voor de ouders, die op verschillende niveaus met elkaar verbonden worden.

Persoonlijke kringen

Aan de basis staan de persoonlijke kringen. Elke tien weken heeft iedere leerling een persoonlijk kringgesprek met ouders en leerkracht. In dat gesprek wordt gekeken hoe het de afgelopen tien weken is gegaan en worden afspraken gemaakt voor de komende tien weken, met consent van alle betrokkenen. In de dagelijkse praktijk beslissen leerkrachten en ouders over wat de leerling gaat doen.

Uit deze persoonlijke kringgesprekken kunnen onderwerpen naar voren komen die de persoonlijke kring overstijgen. Afhankelijk voor wie het betreft wordt het meegenomen naar de kring van de betreffende leerlingen, leerkrachten of ouders.

Leerlingen plannen hier beter

Op de vraag van of ze ook heeft gemeten wat de resultaten zijn antwoordt Marjolein dat die goed zijn en dat vooral vaardigheden als ‘plannen, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen’ uitschieters naar boven zijn.

In een paar uur hebben we een mooi beeld gekregen van de slimme manier waarop leerlingen hier hun onderwijs genieten. Veel te vroeg voor ons gevoel nemen we afscheid van onze ondernemende gastvrouw, die de SKM op haar eigen en originele wijze gebruikt.

www.deschool.nl