Ecodorp Bergen

Waar tijdens de Koude Oorlog militaire voorraden lagen opgeslagen voor een eventuele aanval door de Sovjet-Unie, woont over een paar jaar een gemeenschap van zo’n zestig volwassenen en twintig kinderen in een duurzame omgeving en zo veel mogelijk zelfvoorzienend bijeen.

In mei vorig jaar kwam het voormalige mobilisatiecomplex in Bergen (NH), 15 hectare groot, in handen van Ecodorp Bergen. Voor de pioniers van deze woon- en werkgemeenschap was de keus voor SKM een voor de hand liggende.

‘Zonder SKM waren we nooit zo ver gekomen’

Immers, SKM is de enige organisatie- en besluitvormingsmethode die gelijkwaardigheid van allen combineert met maximale efficiëntie. ‘Zonder SKM waren we nooit zover gekomen als nu’, is dan ook de vaste overtuiging van Fredjan Twigt, een van de initiatiefnemers van Ecodorp Bergen. ‘Iedereen levert bij ons een gelijkwaardige bijdrage, dankzij de kringstructuur en het consent. Daarmee kan iedereen invloed uitoefenen op de besluiten die worden genomen.’ In de wandelgangen moet het stil zijn, vindt Twigt. ‘Dan is er goed vergaderd. Want dan heeft iedereen zijn zegje kunnen doen.’

Iedereen doet actief mee in de vergaderingen

Fredjan Twigt

Fredjan Twigt

Tijdens de vergaderingen werkt Ecodorp Bergen met een heartkeeper. Dit element heeft het wooninititatief toegevoegd aan de SKM. Het is een persoon die op een klankschaal tikt als sprekers te veel afdwalen van de kern, als ze te veel moeilijke woorden gebruiken of als ze meer vanuit het brein spreken dan vanuit het hart. ‘Zo proberen we ervoor te zorgen dat iedereen bij de les blijft en er geen mensen afhaken’, aldus Twigt. ‘Dat is niet eenvoudig, want het realiseren van zo’n ambitieus project is een complex proces, zowel financieel-juridisch, als sociaal. Dat vereist een lange leerweg.’ Tip: Invloed uitoefenen op de besluiten die worden genomen, kan lastig zijn voor mensen. Als je de enige bent die geen consent kan geven, bijvoorbeeld. Maar als je overwegend, beargumenteerd bezwaar hebt, schiet je er toch het meest mee op als je je consent onthoudt. Je zult ervan staan te kijken, maar tien tegen een dat er een béter besluit uit komt. Extra tip: Lees wat je kan helpen bij het geven of onthouden van consent in het artikel elders in de nieuwsbrief.