Effectief vergaderingen leiden met sociocratie

Sociocratisch leiden van vergaderingen

Wil je met je team besluiten nemen waar jullie allemaal achter staan, en die iedereen ook wil uitvoeren? Wil je ruimte voor verbinding en zelforganisatie? Volg deze training en je samenwerking krijgt vleugels – en je vergadert nog efficiënter ook. 

* Je leert hoe je een sfeer kunt creeëren, waarin alle deelnemers zich durven uit te spreken, luisteren naar elkaar en samen creatief worden;

* Je leert hoe je gezamenlijk tot heldere besluiten komt, ook als het spannend wordt;

* Je oefent met situaties uit je eigen praktijk en wisselt ervaringen uit met andere gespreksleiders.

Hier vind je vast een eerste inkijkje in de gereedschapskist van een sociocratisch gespreksleider.

Voor wie is deze training?

Voor iedereen die vergaderingen, bijeenkomsten of conferenties leidt. Gespreksleiders, (technisch) voorzitters, leidinggevenden, projectmanagers, agile coaches, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers, mediators etc. Ervaring in deze rollen is waardevol, maar niet noodzakelijk.

Programma

De training bestaat uit twee trainingsdagen in een periode van anderhalve maand en een intervisiebijeenkomst van een dagdeel. Tussendoor kun je in je eigen omgeving experimenteren en oefenen.

Na het afronden van deze training wordt deelnemers aangeraden om in ieder geval aan één of twee intervisiebijeenkomsten deel te nemen en vervolgens instromen in een groep of een nieuwe groep starten.
De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusbijeenkomst ongeveer twee uur.

* Je oefent in je rol als gespreksleider;

* Je gaat aan de slag met alle stappen die bijdragen aan doelgericht vergaderen, zowel voor, tijdens en na een vergadering;

* Je maakt kennis met onze manier om rollen op een positieve en gedragen manier te verdelen: de sociocratische verkiezing;

* Je oefent met een techniek waarmee je veel overlegtijd kunt besparen: het onderscheiden van beleid en uitvoering.

* Je wisselt praktijkervaringen als gespreksleider uit met andere cursisten;

* Je leert (bronnen van) spanning in een vergadering te herkennen, hoe je als gespreksleider ieders sociale veiligheid bewaakt en spanning in kan zetten voor creativiteit;

* Je oefent met de verschillende rollen in de vergadering (leidinggevende, gespreksleider, secretaris).

Intervisie

Tijdens de intervisiebijeenkomst bespreken we ieders ervaringen en de vragen die daarbij zijn ontstaan. Zo leer je ook van de praktijkervaringen van anderen. Een intervisiebijeenkomst duurt een dagdeel (in Rotterdam 3,5 uur).

Trainers

De training en intervisie wordt begeleid door een gecertificeerde trainer.

 • Jette Schneider, sociocratisch gespreksleider van het Sociocratisch Centrum.

Na deze training

Na afronding van deze training heb je een goede basis om zelfstandig de rol van sociocratisch gespreksleider te vervullen. Voor je verdere ontwikkeling kun je

Data, plaats en kosten

Over het algemeen starten wij ieder kwartaal met een nieuwe groep deelnemers voor deze training.

De trainingsdagen zijn van 10:00 uur tot 16.30 uur. Deze vinden plaats op het Sociocratisch Centrum in Rotterdam.

Kosten:

 • De kosten voor de training bedragen € 1.210,- per persoon, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie/thee.
 • Korting: je komt in aanmerking voor 15% korting, onder de volgende voorwaarden:
  • Early Bird bij registratie 3 maanden voor aanvang van de eerste trainingsdag
  • je als particulier deelneemt
  • je als ZZP’er/organisatie beschikt over beperkte middelen
  • als je samen met jouw collega deelneemt
 • Opmerking: Alle bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw-plichtig zijn. Vergeet niet dit aan te geven op het inschrijvingsformulier.

*Mocht de prijs een probleem zijn, dan is er in overleg een regeling mogelijk

Meer informatie en aanmelden

Heb je vragen over deze training, mail dan naar jschneider@sociocratie.nl of neem contact op via 06-267 787 53.

Ervaringen van anderen

‘Hier heb ik iets nieuws opgepikt: een goede structuur om bottom-up besluiten te nemen. Het voordeel is: dan weet je dat je alle fases van het besluitvormingsproces goed doorloopt. Dus ook de afsluiting, het daadwerkelijke besluit. Dankzij die structuur krijg je meer gedaan met elkaar.’

‘Je creëert meer discussie en betrokkenheid bij de besluitvorming, waardoor medewerkers zich in hogere mate medeverantwoordelijk voelen. Ook de productiviteit stijgt. Medewerkers worden op scherp gezet: tijdens vergaderingen achterover leunen is er niet meer bij.’ (schooldirecteur)

‘De gewone manier van besluiten nemen kun je vergelijken met een bokswedstrijd. In de ring weet je nooit wanneer de bel gaat en werp je je dus meteen in de strijd. Met sociocratie daarentegen weet je zeker: de bel gaat pas in de derde ronde. Dat geeft iedereen de rust om naar vragen van anderen te luisteren, dingen los te laten zonder dat je mening op het spel staat.’ (directeur ontwerpbureau)

‘Eerder zat je ineens zomaar te praten over iets en dan dacht ik: daar hadden we het helemaal niet over. Het is nu allemaal wat zakelijker. Er wordt beduidend helderder en beknopter vergaderd.’ (leerkracht)