Intervisie leidinggevenden sociocratie

U wilt aan de slag als (interne) trainer of adviseur die anderen leert werken met de SKM? Volg dan onze opleidingen tot sociocratisch deskundige.

Adviseurs

Adviseert en begeleidt u organisaties? En wilt u de SKM opnemen in uw toolbox? In onze Opleiding voor sociocratische organisatiedeskundigen (SOD) maken wij uw deelgenoot van onze jarenlange ervaring op dit gebied. Beproefde implementatiestrategieën, interventies die werken en do’s en dont’s tijdens de begeleiding. Als projectleider van de implementatie traint u ook het managementteam en de projectgroep in het werken met de SKM.

Ingangseisen

Deze opleiding start u na het afronden van de 3 trainingen: sociocratisch leiden van vergaderingen (incl. de 2 intervisie bijeenkomsten sociocratische gespreksleiding), de training het nieuwe leiden; circulair en inclusief  en de module scholing uit de Opleiding tot Sociocratisch Scholingsdeskundige. Dit zijn zijn tevens de ingangseisen tot de Opleiding tot Sociocratisch Organisatiedeskundige.

Certificeren

Na uw het voltooien van uw opleiding kunt u zich laten certificeren tot internationaal erkend sociocratisch organisatiedeskundige. Dit is voor uw klanten een bevestiging van uw sociocratische kwaliteiten en dat u deze blijft ontwikkelen en onderhouden middels de Kring voor Gecertificeerden.

Programma

Het invoeren van de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) in organisaties vereist een eigen benadering. Het helpen bij de toepassing van SKM betekent dat op alle plekken in de organisatie een continu leer- en veranderingsproces op gang wordt gebracht. Onder leiding van de sociocratisch organisatiedeskundige worden daartoe de basisvoorwaarden in een organisatie ingevoerd: de structuur voor, en de kennis over het leiden van dynamische processen.

De invoering dient tevens als voorbeeld hoe veranderingsprocessen op sociocratische wijze plaatsvinden. De sociocratisch organisatiedeskundige vervult een belangrijke voorbeeldfunctie. Het gaat niet om het aanreiken van oplossingen maar om het bevorderen van het probleemoplossend vermogen. Doel is dat mensen beter dan voorheen in staat zijn zelfstandig en gezamenlijk hun organisatie te produceren.

Doel

Het doel van de opleiding is het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden om als sociocratisch organisatiedeskundige te helpen bij het:

 • introduceren en helpen invullen van de lege methode in organisaties;
 • onderhouden, borgen en continu ontwikkelen van de toepassing van SKM in organisaties.

Voor wie bestemd

De opleiding is bestemd voor organisatiedeskundigen die zelfstandig organisaties willen leiden naar sociocratisch functioneren. Aangenomen wordt dat de deelnemers kennis en ervaring hebben met het begeleiden van (veranderings)processen in organisaties.
Ingangseis voor de eerste fase van de opleiding is een afgeronde Module Scholing. Dit komt overeen met de eerste fase van de Opleiding tot Sociocratisch Scholingsdeskundige.

Fasering

De opleiding bestaat uit twee fasen en een beoordelingsgesprek ter certificering.

Eerste fase: Module Invoering
In de eerste fase leren de deelnemers tijdens zes dagen hoe het proces van introduceren, invoeren, onderhouden en borgen van de SKM in een organisatie verloopt.
Met behulp van praktijkvoorbeelden en opdrachten krijgen de deelnemers inzicht in het invoeringsproces en kunnen zij aan de hand van hun ervaringen hun eigen stijl van invoering ontwikkelen.
De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusdag ongeveer 2 uur.
De opleiding begint met de persoonlijke visie, missie en doelstelling en behandelt alle stappen van het invoeringsgesprek. Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • het primaire invoeringsproces;
 • hoe krijg ik contact met klanten?
 • hoe voer ik mijn acquisitiegesprek?
 • hoe wil ik de SKM introduceren?
 • de voorwaarden voor invoering;
 • de code van sociocratisch organisatiedeskundigen;
 • het leiden, uitvoeren en meten van de invoering;
 • het onderhoud – en ontwikkelingsplan;
 • het begeleiden van het sociocratisch functioneringsgesprek;
 • juridische verankering van SKM;
 • SKM als integraal kwaliteitssysteem (o.a. ISO, Arbo etc.);
 • de sociocratische audit.

Tweede Fase
Na de Module Invoering werken de deelnemers meer of minder zelfstandig in de eigen praktijk. Zij kunnen daarbij individueel assistentie of coaching krijgen van een ervaren sociocratisch organisatiedeskundige.

Opleidingskring
Tijdens de tweede fase kunnen sociocratisch organisatiedeskundigen in opleiding deelnemen aan de SOD-Opleidingskring. Deelnemers kunnen vragen en ervaringen bespreken uit de eigen praktijk en hun eindverslag inbrengen ter beoordeling. De kring komt zes keer per jaar bijeen onder begeleiding van een ervaren sociocratisch organisatiedeskundige.

Certificering

De beoordeling van de certificering vindt plaats op basis van het eindverslag en een gesprek met de beoordelingscommissie. De commissie toetst niet of de opleiding is gevolgd, maar of de eindtermen voor Sociocratisch Organisatiedeskundige (SCN 2001) zijn gerealiseerd. Bij een positieve beoordeling verkrijgen de deelnemers het certificaat als sociocratisch organisatiedeskundige. Het certificaat is drie jaar geldig.

Netwerk voor Gecertificeerden

Gecertificeerde sociocratisch organisatiedeskundigen kunnen zich aansluiten bij een licentiehouders-kring van het Sociocratisch Centrum om op basis van gemeenschappelijke ervaring samen de kwaliteit van het gebruik van SKM door organisatiedeskundigen te borgen en te ontwikkelen.

Data, plaats en kosten

 • Data: nader te bepalen.
 • De bijeenkomsten, die gehouden worden in Rotterdam, duren van 10.00 uur tot 16.30 uur.
 • De kosten voor de MODULE INVOERING zijn: € 3.065,- p.p. (incl. cursusmateriaal, lunch).
 • De kosten voor de SOD-OPLEIDINGSKRING bedragen € 1.200,- per jaar.
 • De kosten voor COACHING zijn € 175,- p.p. per supervisie-uur.
 • De kosten voor CERTIFICERING zijn €  1.000,-  p.p.

De bedragen zijn exclusief btw. Indien uw organisatie vrijgesteld is van btw, dan kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

Prijswijzigingen voorbehouden.