Intervisie leidinggevenden sociocratie

U wilt aan de slag als (interne) trainer of adviseur die anderen leert werken met de SKM? Volg dan onze opleidingen tot sociocratisch deskundige.

Trainers

Wilt u teams leren effectiever te functioneren met hulp van de SKM? Wij laten u graag delen in onze tientallen jaren ervaring met het trainen en begeleiden van teams. Wij leren u werken met scholingsprogramma’s en scholingsmethodieken voor de SKM, die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Met hulp waarvan u uw eigen aanpak kunt ontwikkelen. Zo creëert u uw eigen succesvolle teamtraining voor de SKM. 

Na voldoende praktijkervaring te hebben opgedaan kunt u zich tot internationaal erkend sociocratisch scholingsdeskundige laten certificeren. Het doel van de opleiding is het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor het kunnen geven van de cursus ‘werken in een kring’. Deze module is de opstap naar de Opleiding tot Sociocratisch Organisatiedeskundige.

Voor wie bestemd

 • Deze opleiding is bestemd voor trainer/adviseurs die vanuit de sociocratische visie en met de sociocratische methode en technieken willen gaan werken.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de sociocratische theorie en methode. Dit komt overeen met kennis en vaardigheden na het afronden van de 2 trainingen sociocratisch leiden van vergaderingen, (incl. 2 intervisie bijeenkomsten sociocratische gespreksleiding) en de training het nieuwe leiden; circulair en inclusief.

Duur

De Opleiding tot Sociocratisch ScholingsDeskundige bestaat uit twee fasen en een sociocratisch beoordelingsgesprek ter certificering.

Eerste fase: Module Scholing

In de eerste fase, de Module Scholing, leren de deelnemers de basiskennis die nodig is om als kring te functioneren, over te dragen. Zij krijgen de gelegenheid om de lessen uit de cursus ‘Werken in een Kring’ te presenteren, vragen te beantwoorden, discussies te leiden en het praktijkgedeelte dat bij de lessen hoort te begeleiden. De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusdag ongeveer 2 uur. Deze module omvat zes bijeenkomsten van twee dagdelen:

Programma Module Scholing

Dag 1

 • Het verwerven van scholingsopdrachten
 • Inbedding van scholing in het geheel van de invoering van de SKM
 • Het geven van een introductie van de SKM

Dag 2

 • Het vormen van een kring
 • Omgaan met weerstand
 • Scholing van de eerste basisregel: het consentbeginsel

Dag 3

 • Scholing van de tweede basisregel: de kring
 • Scholing van de derde basisregel: de dubbele koppeling

Dag 4

 • Scholing van het proces van doelrealisatie en het netwerk van taken

Dag 5

 • Sociocratische gespreksleiding
 • Scholing van de vierde basisregel: de sociocratische verkiezing

Dag 6

 • Onderhoud en borging van het geleerde in de organisatie
 • Evaluatie van de cursus

Tweede fase

Gedurende de tweede fase geven de deelnemers zelfstandig een cursus ‘sociocratisch leren werken’ onder leiding van een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige. De standaardopzet van de cursus ‘sociocratisch leren werken’ is zes dagdelen. Een dagdeel duurt 2-3 uur.

Noot: het vinden van stageplaatsen is een verantwoordelijkheid van SCN en de cursist. Het SCN kan geen stageplaatsen garanderen. Interne sociocratische scholingsdeskundigen hebben veelal stagemogelijkheden in hun organisatie. Trainers/adviseurs zonder stageplek adviseren wij na de module scholing de opleiding tot sociocratisch organisatiedeskundige te volgen. Daar leren de deelnemers om zelfstandig sociocratische toepassingsprojecten te werven en te leiden.

Opleidingskring

Sociocratisch scholingsdeskundigen in opleiding kunnen in de tweede fase lid worden van de SSD-Opleidingskring. De deelnemers worden begeleid naar certificering, bijvoorbeeld door het organiseren van aanvullende praktijkervaring en het bespreken van hun stageverslag. Ook relevante nieuwe ontwikkelingen op sociocratisch gebied komen hier aan de orde. De kring wordt begeleid door een ervaren sociocratisch scholingsdeskundige.

Sociocratisch scholingsdeskundigen in opleiding kunnen na de Module Scholing lid worden van de SSD-Opleidingskring.

De kring is bestemd voor mensen die in de tweede fase van de opleiding tot scholingsdeskundige zitten. Gedurende de tweede fase verzorgen de deelnemers sociocratische trainingen onder leiding van een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige.

Werkwijze van de kring
Door middel van het uitwisselen van ervaring, het geven van feedback en het experimenteren met nieuwe methodieken krijgen kringleden de gelegenheid om hun persoonlijke ontwikkelingsdoel te realiseren.

Organisatie van de kring
De kring wordt geleid door een gecertificeerd scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Plaats en tijd
De kring komt zes maal per jaar bijeen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur te Rotterdam. Voor de lunch wordt gezorgd.

Voorwaarden voor deelname
a. kringleden hebben de orientatiecursus SKM en de Module Scholing gevolgd;
b. kringleden zijn aanwezig op tenminste 80% van de bijeenkomsten;
c. kringleden brengen praktijkervaring in.

Kosten
Kosten voor deelname zijn  € 1.095,- inclusief lunch, koffie en thee.

Meer informatie en aanmelden
Maak gebruik van het onderstaande aanmeldingsformulier.

Zie ook onze Leveringsvoorwaarden.

Certificering

De beoordeling van de certificering vindt plaats op basis van het eindverslag en een eindgesprek met de beoordelingscommissie. De commissie toetst niet of de opleiding is gevolgd, maar of de eindtermen voor Sociocratisch Scholingsdeskundige (SCN 2000) zijn gerealiseerd. Bij een positieve beoordeling verkrijgen de deelnemers het certificaat van sociocratisch scholingsdeskundige. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Netwerk voor gecertificeerden

Gecertificeerde sociocratisch scholingsdeskundigen kunnen zich aansluiten bij een licentiehouders-kring van het Sociocratisch Centrum Nederland om de sociocratische scholingsactiviteiten in Nederland te verzorgen en te ontwikkelen.

Data, plaats en kosten

De Module Scholing omvat zes bijeenkomsten van twee dagdelen. Zie bovenstaande Programma Module Scholing.
Data worden nader bepaald.

De bijeenkomsten, die gehouden worden in Rotterdam, beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

 • De kosten voor de EERSTE FASE (Module Scholing) van de opleiding bedragen
  € 2.698,- p.p. (inclusief cursusmateriaal, powerpointintroductie SKM, lunch, koffie en thee).
 • De kosten voor COACHING bedragen € 175,- p.p. per supervisie-uur.
 • Het lidmaatschap van de SSD-OPLEIDINGSKRING bedraagt € 1.200,- p.p. per jaar.
 • De kosten voor CERTIFICERING bedragen € 600,- p.p. (indien certificering tot gespreksleider maximaal 18 maanden daarvóór heeft plaats gevonden), € 1000,- p.p. in het andere geval.

De bedragen zijn exclusief btw. Indien uw organisatie vrijgesteld is van btw, dan kunt dit aangeven bij uw aanmelding.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze opleiding, mail dan naar info@sociocratie.nl.

Annuleringsregeling

Bij annuleren meer dan 8 weken voor aanvang wordt 35,- euro administratiekosten in rekening gebracht. Daarna gelden de volgende annuleringskosten:

 • Tussen 8 en 6 weken betaalt u 30% van het totale factuurbedrag.
 • Tussen 6 en 3 weken is dat 50%.
 • Bij nog latere annulering zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Een annulering dient altijd schriftelijk bevestigd te worden. Het is toegestaan om voor vervanging te zorgen, dan worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Zie ook onze Leveringsvoorwaarden.